De winst van Open Data

Op 12 maart vond de conferentie ‘De winst van Open Data’ plaats. Interessante sprekers en een actieve aanpak met drie workshop-rondes brachten de bezoekers in één middag in de wereld van de mogelijkheden van ‘Open Data’.

Aan bod kwamen o.a. aardbevingsdata, nieuwe business modellen en datajournalistiek.

De ambitie is om van Groningen de eerste provincie te maken waar alle gemeenten de financiële data openbaar en transparant gemaakt hebben. En dat is nog maar het begin.

Want er is veel meer mogelijk met Open Data. Voor het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Nu al weten bedrijven apps en websites te bouwen waarmee ze hun klanten beter kunnen bedienen. Dank zij Open Data.

En de pers hoeft minder gebruik te maken van langdurige WOB procedures en kan direct bij de ‘bron’ komen. Dank zij Open Data.

Bovendien kunnen gemeenten hun eigen beleid beter funderen dankzij de mogelijkheden om hun eigen beleid te vergelijken met andere gemeenten. Dank zij Open Data.

Open Data is een enorme stimulans voor innovatie. RUG en Hanzehogeschool maken nu al gebruik van Open Data en kunnen zowel overheid als bedrijfsleven versterken.

Maar nu de praktijk. Want waar zit de winst van Open Data nu echt? Waar zitten de kansen? Welke vragen heeft het bedrijfsleven eigenlijk? Wat kan de pers voor voordelen halen? Hoe leidt het open maken van data door een gemeente tot beter beleid? Kunnen we met Open Data écht ontwobben?

Op de conferentie ‘De winst van Open Data’ probeerden we antwoorden op deze vragen te vinden. En tegelijkertijd het netwerk van bedrijfsleven, onderwijs, pers en overheid te versterken.