Conferentie verplaatst naar 12 maart

Waarom we de conferentie verplaatsen

Gisteren hebben we besloten om de conferentie ‘De winst van Open Data’ te verplaatsen naar 12 maart. Een ingrijpende stap die je niet zomaar zet.

We zijn begonnen met de organisatie van deze conferentie, omdat we het belangrijk vinden dat Open Data door alle gemeenten goed wordt ingevoerd. Als overheden hun data vrijelijk beschikbaar stellen, biedt dat de maatschappij de mogelijkheid deze informatie te hergebruiken. Daarmee stimuleert Open Data innovatie, burgerparticipatie en draagt het bij aan een transparante overheid.

Maar een week voordat de conferentie zou plaatsvinden hadden we echt te weinig aanmeldingen. Uit de feedback die we van verschillende kanten hadden gekregen, kwamen drie zaken naar voren:

  • Het onderwerp en het programma worden als relevant en interessant gezien
  • De conferentie is nog niet bekend genoeg
  • De toegangsprijs vormt een drempel

Het is heel prettig dat de inhoud en het doel van de conferentie aanslaan bij de doelgroepen. Het zou echt een gemiste kans zijn om het geen doorgang te laten vinden. Daarom organiseren we de conferentie nu op donderdag 12 maart. Dit biedt ons de kans om meer bekendheid aan het evenement te geven.

Bovendien maken we de toegang tot de conferentie gratis. We hebben vooraf niet goed ingeschat of een toegangsprijs een te hoge drempel zou betekenen. Het betekent wel dat we op zoek moeten naar sponsoren.

Hopelijk kun je erbij zijn op 12 maart, meld je nu alvast aan!

Praktische zaken

Blijft het programma ongewijzigd?

In grote lijnen zeker, maar het is nog niet helemaal zeker of alle sprekers ruimte in hun agenda hebben. Het tijdsschema blijft ongewijzigd, de inloop begint om 13:00

Wat gebeurt er met de huidige aanmeldingen?

Die krijgen natuurlijk hun geld terug. We nemen hierover rechtstreeks contact op.

Blijft de locatie hetzelfde?

Dat is op het moment van schrijven nog niet 100% zeker. Hou hiervoor de website en de app in de gaten.

Hoe kan ik me aanmelden als sponsor? En wat krijg ik ervoor terug?

Dat kan door een e-mail te sturen naar info@dewinstvanopendata.nl. Of bel gewoon even met ons via 0615141430. Dat kan trouwens ook voor vragen van een andere aard.

Leave a Comment