Over de Gasbevingskaart

De Groninger Bodem Beweging (GBB) zet zich in voor de belangen van hen die last hebben of schade ondervinden van de gevolgen van de aardgaswinning in het Groningenveld.

Eén van de taken van de werkgroep PR van de GBB is om zowel burgers, media als politiek zo goed mogelijk te informeren over deze problematiek. Vandaar dat in 2012 de ‘gasbevingskaart‘ en het ‘gasbevingen portaal’ zijn gerealiseerd op basis van opensource software en Open Data.

Hierin worden naast grafieken en statistieken ook een schat aan geo-informatie ontsloten. De technische infrastructuur die hiervoor is ingericht is relatief goedkoop maar bedient toch gemiddeld 7.500 bezoekers per maand.

GasbevingskaartWij nemen u op 12 maart mee in onze zoektocht naar de hiervoor benodigde gegevens en de problemen die we hierbij hebben ondervonden en nog steeds tegenkomen. Ook gaan we in op onze samenwerking op dit vlak met de provincie Groningen. Het belangrijkste resultaat daarvan is dat er aanvullende gegevens van het KNMI beschikbaar zijn gekomen. De GBB verrijkt deze Open Data en publiceert deze servicegericht opdat een ieder hier weer gebruik van kan maken. Middels een aantal voorbeelden zullen we dit gebruik zowel technisch als inhoudelijk nader toelichten.

Wim Blanken

Drs. ing. Wim Blanken woont in Middelstum en is van beroep Geo-ICT specialist en tevens vrijwilliger bij de Groninger Bodem Beweging. Als lid van de PR werkgroep van de Groninger Bodem Beweging is hij verantwoordelijk voor het zowel intern als extern aanleveren van informatie omtrent de gaswinning en de gevolgen daarvan.

Latest posts by Wim Blanken (see all)