Oogstdata

Het Groningse bedrijf Crop-R maakt gebruik van Open Data om de Teeltregistratie voor landbouwers te vereenvoudigen.